• Βασιλίσσης Όλγας 24Β, Θεσσαλονίκη, 54641

Τμήμα Στρατηγικών - Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Έργων

Υπεύθυνος: Σιωμάδης Βασίλειος

Τμήμα Ανάπτυξης - Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Υπεύθυνος: Σύλλελη Ειρήνη

Τμήμα Πληροφορικής - Επικοινωνίας

Υπεύθυνος:

Γραμματεία - Λογιστήριο

Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Χαντζόπουλος

Στατιστικά μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία σε αριθμούς

457

εργα

276

πελατες

24

χρονια

Inno-Career: Develop Prototype Training System of Career Guidance Counsellors